Giả làm bệnh nhân Chí Tài Lê Khánh

Hai cây hài cùng ca sĩ trẻ Ngô Kiến Huy vào vai ba bệnh nhân tâm thần cùng chống lại bác sĩ để không phải xuất viện.

 

1

Tham gia tiểu phẩm Bệnh viện tâm thần trong tập 10 chương trình Danh hài đất Việt, , Lê Khánh và Ngô Kiến Huy có sự kết hợp rất thú vị. Họ vào vai 3 bệnh nhân tâm thần với những hoàn cảnh và tính cách khác nhau.

Hai cây hài cùng ca sĩ trẻ Ngô Kiến Huy vào vai ba bệnh nhân tâm thần cùng chống lại bác sĩ để không phải xuất viện.

 

Tham gia tiểu phẩm Bệnh viện tâm thần trong tập 10 chương trình Danh hài đất Việt, danh hài Chí Tài, Lê Khánh và Ngô Kiến Huy có sự kết hợp rất thú vị. Họ vào vai 3 bệnh nhân tâm thần với những hoàn cảnh và tính cách khác nhau.

Cùng Danh Mục

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *